Sala zabaw dla dzieci

ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZINACH 11.00 -`19.00 :)

 


SENSORANKI, MAŁE PRZEDSZKOLE - ROZPOCZYMANY NABÓR DO NOWYCH GRUP - ZAJĘCIA STARTUJĄ WE WRZEŚNIU

SENSORANKI - ŚRODY GODZ. 10.30  Będziemy się brudzić, chlapać, turlać po podłodze, gilgotać i znajdziemy w tym wszystkim sens. To 45 minut tylko dla dziecka, czas na pogłębianie relacji i wspieranie jego rozwoju. Sprawdzimy, czy wspólna zabawa jest naprawdę ważna i czy w ogóle ma sens.

Zajęcia to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata, a dla rodziców inspiracja do wspólnej zabawy w domu. Podczas zajęć korzystamy z ogólnie dostępnych przedmiotów zmieniając jest w najbardziej edukacyjne zabawki.

Podczas zajęć:

– kierujemy się zasadą „mogę, nie muszę”, każdy uczestniczy w miarę swoich potrzeb i możliwości,

– bazujemy na sprawdzonych pomysłach i czerpiemy inspirację z pedagogiki Marii Montessori i Froebla, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, metody aktywnego słuchania muzyki, sensoplatyki, zabaw fundamentalnych, dziecięcej matematyki i wielu innych,

– odkrywamy świat z pomocą wszystkich zmysłów: oglądamy, dotykamy, smakujemy, słuchamy, mówimy i śpiewamy,

– wykorzystujemy najbardziej edukacyjną i bezpieczną zabawkę świata – kreatywnego rodzica,

– wymieniamy poglądy i doświadczenia na temat wychowania i opieki nad naszymi pociechami.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunem. Zajęcia dla dzieci do 2 lat.

Czas trwania: 45 minut
Koszt zajęć - 35 zł (koszt wejścia dla dziecka i opiekuna)

MAŁE PRZEDSZKOLE- WTORKI GODZ. 10.30 - Zajęcia dla 2-3 latków. Będziemy wspólnie poznawać przedszkolne życie. Zaprosimy Was do zabaw muzycznych i plastycznych, na zajęciach pojawią się elementy dziecięcej matematyki i glottodydaktyki. Będziemy tańczyć, śpiewać, malować i brudzić się od stóp aż po czubek głowy, a także zjemy wspólnie posiłek. Poznamy trudne zasady rządzące grupą, nawiążemy pierwsze przyjaźnie (mamy na swoim koncie nawet jedną pierwszą miłość :)) i relację z dorosłym-nauczycielem prowadzącym zajęcia.

W trakcie zajęć dzieci zdobędą umiejętności społeczne, które ułatwią im start w przedszkolne życie, a także rozbudzą ciekawość otaczającym światem.

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Dbamy o to, żeby dzieci na zajęciach czuły się bezpiecznie. Tylko w takiej atmosferze najmłodsi mogą zdobywać kolejne umiejętności. To dzieci decydują czy i na ile chcą się oddalić od swoich opiekunów.                                                                      Koszt zajeć - 35 zł(koszt wejścia dla dziecka i opiekuna), czas trwania 60 minut

W ramach opłaty za zajęcia, dzieci mogą skorzystać z zabawy w sali zabaw po zajęciach:)