Sala zabaw dla dzieci

ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZINACH 11.00 - 19.00

 

1.      Z konstrukcji zabawowej w Sali Zabaw ,,Radosne Urwisy” mogą korzystać tylko dzieci do 11 roku życia. Z wydzielonej strtefy zabawy dla dzieci młodszych mogą korzystać wyłącznie dzieci do 3 roku życia.

2.      Jednocześnie z konstrukcji zabawowej może korzystać 70 dzieci.

3.      Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna i podczas całego pobytu na Sali Zabaw pozostaje pod jego ścisłą opieką. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw.

4.      Cennik określa koszty zabawy. Wejście dziecka i opiekuna do Sali Zabaw możliwe jest po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym w Sali Zabaw. Niewykorzystanie wykupionego biletu wstępu nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.

5.      Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Sali Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.      W momencie uiszczenia przez opiekuna opłaty za wstęp właściciel  Sali Zabaw udostępnia dziecku do zabawy powierzchnię Sali Zabaw wraz ze znajdującym się w nim sprzętem, nie przejmuje natomiast odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie sali. W tym samym czasie w sali mogą przebywać też inne dzieci. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.

7.      Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

8.      Niemowlęta na rękach  mają wstęp wolny, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności płacą 50% ceny za wstęp. Opiekunowie mają wstęp wolny.

9.      Do Sali Zabaw wchodzi się bez ubrania wierzchniego. Wózki, rowerki, hulajnogi itp. należy zostawić w szatni.

10.  Dzieci wchodzą do Sali Zabaw bez obuwia, obowiązkowo w skarpetkach lub rajstopkach.

11.  Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw obowiązkowo w skarpetkach lub zakładają ochraniacze na buty.

12.  Ze względu na bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem zabawy odkładamy w bezpieczne miejsce: łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię, inne ostre przedmioty. Opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.

13.  Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia i picia. Napoje i przekąski zakupione w kawiarence spożywamy tylko przy stolikach. W miejscachprzeznaczonych do zabawy obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia, spożywania napojów oraz żucia gumy.

14.  Nie wolno wchodzić na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostępu np. pomieszczenia gospodarcze, zaplecze barku.

15.  Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również elektronicznych) i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

16.  W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Sali Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun a obowiązek poinformowania personelu Sali o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka ( np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu). Personel może nie zgodzić się na wpuszczenie do Sali Zabaw dziecka, w przypadku, gdy dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych klientów – np. dzieci chore – zakatarzone, dzieci z opatrunkami gipsowymi).

17.  Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z nieregulaminowym korzystaniem z Sali Zabaw. Jeżeli w Sali Zabaw będzie miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego zostanie poszkodowane dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sali Zabaw na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki. Następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Sali Zabaw opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego. Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z powyższym zapisem, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Sali Zabaw.

18.  Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez  dzieci pozostające pod ich opieką.

19.  Opiekun jes zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadkach gdy: dziecko zrobi siusiu w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 200 zł), dziecko zrobi kupę w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 500 zł), dziecko zwymiotuje w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 200 zł).

20.  Apteczka znajduje się w recepcji Sali Zabaw.

21.  Personel oraz właściciel Sali Zabaw  nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i osób, które nie przestrzegają Regulaminu.

22.  W sytuacjach wykraczających poza Regulamin, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu bądź zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta z Sali Zabaw lub skrócić czas zabawy bez zwrotu opłaty za wstęp.

23.  Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń ( dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie Sali Zabaw.

24.  W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może czasowo ograniczyć liczbę osób wchodzących , ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się w Sali Zabaw.

25.  Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z Sali Zabaw (dzieci i opiekunów) wymaga przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:

·           z urządzeń zabawowych znajdujących się w sali korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem

·           nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji

·           nie huśtamy się na elementach konstrukcji zabawowej

·           nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą, ani na zewnętrzną konstrukcję

·           nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony pochylnej i nie zjeżdżamy głową w dół, na zjeżdżalni nie skaczemy, nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjazdu, nie wchodzimy pod prąd, po zjechaniu natychmiast wychodzimy spod zjeżdżalni

·           nie wchodzimy na tor saneczkowy od strony pochylnej, zjeżdżamy tylko na saneczkach, na tyrolce dzieci zjeżdżają pojedynczo

·           nie skaczemy z konstrukcji zabawowej (na podłogę, do basenu i na inne elementy konstrukcji), nie wnosimy do niej zabawek oraz innych przedmiotów

·           podczas zabawy nie jemy i nie pijemy – unikniemy zadławienia,

·           prosimy nie niszczyć konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju sali

·           nie popychamy innych dzieci

·           nie wyrzucamy piłeczek z basenu

26.  Zakup biletu wstępu na Salę Zabaw jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć oraz filmów z udziałem dzieci i opiekunów przebywających w Sali Zabaw na potrzeby promocyjno – reklamowe Sali Zabaw Dla Dzieci „Radosne Urwisy”.

 

Właściciel Sali Zabaw Dla Dzieci „Radosne Urwisy”:

Fitness Club „Grochów”  ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa